חוק עבודת הנוער, תשי"ג – 1953 על תקנותיו הרבות הוא החוק המסדיר את עבודת הנוער בישראל, בני נוער רבים מעוניינים לעבוד בעת חופשת הלימודים, וכדי להגן על זכויות הנוער ומניעת ניצולו לרעה בשל חוסר ידיעת זכויותיהם, הסדיר המחוקק בשורה של חוקים את צורת העסקתם בחוק.

מאיזה גיל מותר להעסיק בני נוער?

עבודת הנוער בחופשת הקיץ מעסיקה רבים, אך חשוב לדעת כי ישנן מגבלות על שעות העסקה של בני נוער, וכן מגבלות על גילם, כך לדוגמא, מותר להעסיק בני נוער רק מגיל 14 ומעלה, נער שלא מלאו לו 15 שנים מותר להעסיק רק בעבודות קלות. במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק נערים מגיל 15 ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה, ומי שכן חל עליו החוק מותר להעסיק אותו בתנאים מסויימים המפורטים בחוק.

פנקס עבודת הנוער – האם אני חייב להוציא?

משרד הכלכלה החל בהליך לביטול החובה בהוצאת פנקס עבודת הנוער, כחלופה לפנקס עבודת הנוער נדרש אישור רפואי וצילום תעודת זהות של הנער המועסק או של הוריו. את צילום תעודת הזהות ואת האישור הרפואי יש לשמור במקום בו מועסק הנער.

באיזה שעות מותר להעסיק בני נוער?

מותר להעסיק בני נוער עד 8 שעות ביום ועד 40 שעות שבועיות בסך הכל, בני נוער מעל גיל 16 מותר להעסיקם עד 9 שעות ביום אך לא יותר מ- 40 שעות שבועיות. אסור להעסיק בני נוער שעות נוספות מעבר לשעות האמורות, בנוסף אין להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועי (יום שבת ליהודי, וימים שישי, שבת או ראשון לבן דת אחרת על פי בחירתו).

האם מעסיק מחויב לתת הפסקה לנער עובד?

לאחר 6 שעות עבודה על המעסיק לתת לבני הנוער הפסקה של 45 דקות, מתוכן לפחות 30 דקות רצופות. המעסיק אינו מחויב לשלם עבור ההפסקה ובדרך כלל היא על חשבון העובד.

האם מותר להעסיק בני נוער בעבודות לילה?

בחוק נקבע כי אין להעסיק בני נוער  מתחת לגיל 16 בין השעות 20:00 ועד השעה 08:00, בני נוער בגיל 16 עד 18 אין להעסיק בין השעות 22:00 ועד השעה 06:00, ניתן לקבל היתר להעסקה בשעות מאוחרות יותר בפנייה אל משרד הכלכלה.

מי צריך לרשום את שעות העבודה של בני נוער?

החובה לערוך רישום של שעות עבודת הנוער חלה על המעסיק, אם הרישום נעשה באופן ידני על המעסיק והעובד לחתום בסופו של כל יום עבודה ולאשר את השעות. אך מומלץ לעובד לערוך רישום עצמאי של שעות עבודתו למקרה של מחלוקת.

שכר מינימום לנוער

משרד הכלכלה מפרסם מדי תקופה את טבלת שכר המינימום אותה יש לשלם לבני הנוער, גם אם הנער הסכים לעבוד בתעריך נמוך יותר חובה על המעסיק לשלם לו שכר על פי טבלה זו.

החזר נסיעת לנוער

מעבר לתשלום שכר עבור עבודת הנוער על המעסיק להחזיר לבני הנוער את הוצאות הנסיעה ממקום מגוריהם אל מקום העבודה ובחזרה, אך סכום זה מוגבל עד לסכום של 26.40 ש"ח ליום עבודה.

תשלום תקופת התלמדות

כל תקופת עבודת הנוער מחוייבת בתשלום, על כן על המעסיק לתת תשלום על תקופת התלמדות וכן תשלום על ימי נסיון, ימי הכנה וישיבות עבודה.

למידע נוסף ניתן לפנות למשרדנו לבקר באתר משרד הכלכלה, משרד הכלכלה אף מפרסם מידעון ובו הסבר על זכויות בני נוער עובדים על פי חוק עבודת הנוער.

הבהרה משפטית

עו"ד עמוס כהן הוסמך כמפקח על אכיפת חוקי העבודה ע"י שר הכלכלה, אך האמור לעיל הינו לידע כללי בלבד. אין לראות בו משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ו/או חוות דעת משפטית. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות המיוחדת ולנתוני המקרה הספציפי וכל מקרה יש לבחון לגופו. אין במאמר זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הכותב או המשרד. כן, אין להסתמך על מאמר זה לצורך קבלת החלטות כלשהן.

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד עמוס הכהן ושות'. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתוכן זה, ללא קבלת אישור מפורש בכתב מהמשרד.